גיליון מס' 6
4 יוני 2017
מפגש BIM

Wiki BIM

מושגים, ביטויים ועוד - כל המושגים החשובים להבנת עולם של BIM

 

Mandate BIM 

הנחיה רשמית ממשלתית, מנדטורית, המחייבת את אנשי המקצוע לעבוד לפיה.


BIM Standard

תקן טכני להעברת נתונים  ושיתוף מידע המבוסס על תקן ISO 16739 שקיים זה 20 שנה ונועד להגדיר את מבנה ואופי הנתונים ולאפשר לבתי תוכנה לכתוב פונקציות ייצוא ויבוא מתאימות. נכון להיום, קיימים שני תקנים לתחום BIM:

התקן הבינלאומי (ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC של האיגוד הבינלאומי לשיתוף מידע buildingSMART (גרסה 2, מפרט פלטפורמה) (IFC2x Platform)
התקן האמריקאי ISO 29481-1-Building של ארגון (NBIMS (National BIM Standard, הכולל: מודלים של מידע ומדריך להעברת מידע, חלק 11: מתודולוגיה ופורמט.

התקן הרווח ביותר מבין השניים הינו תקן הבינלאומי IFC – ISO 16739.
 

BIM Guide 

נוהל לשימוש בשיטת BIM אשר מגדיר כיצד יש להשתמש  ב- BIM,  מאפיין את תכולת הנתונים שיש להעביר מעת לעת ואת רמת הפירוט הנדרשת,  מגדיר את האמצעים ליצירה, העברה, ואגירה של מודלים כמו גם עיתוי העברות הנתונים בהתאם ל- 10 המאפיינים הבאים:

הדדיות (Interoperability) – אופן אספקת נתוני המודל ע"י ספקי השירות השונים ובאילו סוגי פורמטים.
תפקידו של מנהל Role of the BIM Manager) BIM)  – תחומי האחריות של האדם/האנשים שימונו לנהל את מודלי המבנה בפרויקט.
שיתוף פעולה (Modes of Collaboration) - אופן שיתוף הפעולה בין המעורבים בפרויקט  החל מהגדרת הדרכים לשיתוף מידע טכני וכלה בהגדרת טופס ההסכם בו ישתמשו.
כישורים וניסיון (Pre-qualification of Designers) - אילו כישורים וניסיון מינימאליים בתחום BIMM נדרשים מהמתכננים והשותפים לפרויקט הבניה (בבריטניה ספקי השירות מחויבים לרמת BIM level 2 עד 2016) ומה הן הדרכים לקביעת ההתאמה לכישורים אלה?
יישום (BIM (BIM functions through project phases - מה הם השלבים העיקריים של הפרויקט, ואילו תוצרים שיופקו בכל שלב?
פיתוח ופירוט (Level of Development/Level of Detail) – רמת הפיתוח או הפירוט של  המודל שכל תחום תכנון צריך לספק בכל שלב של הפרויקט.
תפעול ותחזוקה (Operation and Maintenance Requirements) - מה הם התכנים  ופורמטים של מידע המבנה שיש להעביר לפונקציות התפעול והתחזוקה?
תכנית ביצוע (BIM (BIM Execution Plan – צוותי פרויקט נדרשים לבנות תכנית רשמית ספציפית לשילוב BIMM בזרימת המידע של הפרויקט.
סימולציות (Simulations) - אילו תוכנות סימולציה של התנהלות הבניין המתוכנן נדרשות? (למשל כדי לבדוק תאימות למפרט, כדי לאפיין סימולציות וניתוחי מנדטים).
מועדי תשלומים (Schedule of Payments) - כאשר מתכננים עם BIM בדרך כלל יוצרים  שרטוטים מפורטים יותר כבר בשלב מוקדם של הפרויקט מאשר אילו היו מתכננים באמצעות כלים מסורתיים. כמו כן, מסמכים מסוימים עלולים להכתיב שינוי בלוח מועדי התשלום וחיוני שמתכננים יכירו בכך שאחוז מסוים של עמלות תכנון ישולם מוקדם יותר במחזור חיי הפרויקט.

 
תקן (IFCs – (Industry Foundation Classes

תקן שהינו למעשה טבלת אובייקטים שנועדה לאפשר קבצי שיתוף נתונים:

כתוב בשפת מחשב  Express
כולל את מגוון סוגי המידע הנדרשים לפרויקט בנייה, בכללם:
- מידע בניין (מוצר) הכולל רכיבי מבנה, גיאומטריה, חומרים וכדומה
- מידע לצרכי ניהול הקמה, כגון: תקציב, תזמון, כוח אדם, ארגון ועוד
- מידע לאורך חיי הפרויקט והחזקתו
מגדיר מבנה מידע ומעטפת כללים ברורה לבניית שגרות תרגום בתכנות ה- BIM אך אינו מגדיר תהליכים וזרימת עבודה הנדרשים כדי לאפשר העברת מידע תקינה בין מתכננים  מדיסציפלינות שונות.

ISO 16739 קיבל סטאטוס סופי של תקן ISO ביוני 2015

 
האיגוד הבינלאומי לשיתוף מידע buildingSMART

האיגוד הבינלאומי לשיתוף מידע הוקם בשנת 1995 תחת השם (IAI (International Alliance for Interoperability ושינה את שמו ל-buildingSMART. האיגוד פועל כרשות בינלאומית לקידום הסביבה הבנויה באמצעות יצירת ואימוץ תקנים בינלאומיים פתוחים:

החזון - לאפשר שיתוף מידע ישיר ומלא בין התוכנות השונות המשרתות את ענף הבניה
המטרה - להגדיר, לקדם ולפרסם מפרט גלובאלי לשיתוף מידע לאורך מחזור חיי הפרויקט בקרב כל הדיסציפלינות והתוכנות.
השיטה - סטנדרטיזציה של שפת העברת המידע בין התוכנות ובין הדיסציפלינות השונות ללא תלות בהבדלים בין השותפים.
מפרט השיטה - (IFC (Industry Foundation Classes

NBIMS  - ארגון סטנדרט BIM האמריקאי

ארגון סטנדרט BIM הלאומי האמריקאי מספק סטנדרטים מוסכמים תוך התייחסות לתקנים קיימים, תיעוד חילופי מידע ואספקת שיטות עבודה הטובות ביותר לכל סביבת הבנייה. במסגרת פעילות הארגון, ניתן למנות:

הגדרת תהליכים עסקיים של שיתוף מידע (למשל: שחקנים פעילים, הגדרת תהליכים)
אפיון סוגי הנתונים/אובייקטים נדרשים
פיתוח והוספה למודלים החדשים 
הטמעת מודלים חדשים בתוכנות BIM
 

פורסם במקור בניוזלטר מס' 2

שתפו את המאמר:
טוחן מדיה - בניית אתרים